Nieuws

120 jaar Zeelandia

120 jaar Zeelandia

Foto history landscape.jpgIn 1900 legde Herman Johan Doeleman (1884-1948) de grondslag voor Zeelandia met het product "beschuitgelei", een hulpmiddel voor het bakken van luchtige, brosse beschuit. Het recept was voor een luttel bedrag gekocht van een bakker in het Nederlandse Maassluis. HJD, jongste zoon van een Zierikzeese bakker begon de fabricage in de keuken van zijn moeder. Hij was een gedreven koopman, die vanaf het begin alle aandacht had voor de behoeften van de bakkerij. De door hem toegepaste verkoop- en reclamemethodieken waren voor die tijd revolutionair. Zo begon hij onmiddellijk aan alle hem bekende bakkers brieven te schrijven om zijn waren aan te prijzen en startte hij in 1925 de uitgave van een eigen tijdschrift voor de bakkerij "De Klok" geheten, een uitgave die vandaag de dag nog altijd jaarlijks verschijnt onder diezelfde naam.

Al vrij snel werd het assortiment uitgebreid met producten voor de broodverbetering en in de dertiger jaren verscheen het eerste 'moderne' broodverbetermiddel op de markt: Zea, een op nieuwe technieken gebaseerde vetemulsie. In 1935 volgde het product Carlo, een water in olie emulsie, ontwikkeld voor het invetten van bakplaten en - vormen. Carlo vormt tot op de dag van vandaag de ruggengraat van de productgroep lossingsmiddelen en wordt naar meer dan 50 landen geëxporteerd.
FOTO history square.jpg

In de tweede wereldoorlog en tijdens de watersnoodramp van 1953 vormden ernstige tegenslagen in de ontwikkeling. Toch werd al snel na de watersnoodramp (1965) het eerste gebouw op het industrieterrein in de Zuidhoek in gebruik genomen. Nu benut Zeelandia daar een terrein van ca. 8 hectare met een bebouwd oppervlak van zo'n 35.000 vierkante meter.

Ook de export werd ter hand genomen met als eerste in 1923 de aanstelling van een importeur in België. Direct na de oorlog volgden er exportactiviteiten naar nog enige andere Europese landen. In de zeventiger jaren werd de export veel planmatiger ter hand genomen, met als gevolg een snelle groei in het buitenland.

Tegenwoordig leveren we onze grondstoffen in meer dan 100 landen en hebben we in maar liefst 23 landen een eigen productielocatie. Nog altijd een 100% familiebedrijf met ca. 4000 zeer gedreven Zeelandianen over heel de wereld die dagelijks hun uiterste best doen voor Zeelandia maar vooral voor onze klanten.

120 jaar is best oud. Maar zo voelen we ons niet. We bruisen als nooit tevoren. Begin dit jaar hadden we grootse plannen om onze verjaardag te vieren maar daar is het de tijd nu niet voor. We zetten de plannen even in de kast tot 2025. 125 voelt toch ook net iets meer een 'echt'  jubileum dan 120 jaar.
120 jaar Zeelandia