Duurzaamheid

Groene stroom

Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, proberen we onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen en werken we aan een koolstof-neutrale toekomst. Dit doen we door te investeren in meer energie-efficiëntie en door, waar mogelijk en haalbaar, over te schakelen van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen.

 

Een belangrijk strategisch doel richting 2023 is om alleen groene stroom te gebruiken. Momenteel is 55% van onze elektriciteit hernieuwbaar. We werken aan twee groepsprojecten om dit percentage elk jaar te verhogen.

  • Het eerste project is erop gericht om de daken van onze gebouwen te bedekken met zonnepanelen
  • Een tweede project onderzoekt de mogelijkheid van een langetermijncontract waarbij een derde investeerder een grote windmolen zou installeren die 100% groene stroom levert aan Zeelandia in Nederland. 

De bevindingen van deze twee projecten zullen worden gedeeld met andere werkmaatschappijen om hun transitie naar 100% groene stroom te faciliteren.

 

Terug

Groene stroom